Slik kan du bli en arkitekt

Home / Slik kan du bli en arkitekt

Slik kan du bli en arkitekt

Norge er et land der vi ønsker å ha mange muligheter tilgjengelig, slik som gratis utdanning, lån og stipend fra lånekassen og en utdannelse av god kvalitet. Er du kreativ og liker å tegne samt at du er samfunnsinteressert, så vil arkitekt kunne være midt i blinken for deg. Det er et yrke der du kan jobbe i både offentlig og privat sektor eller du kan være selvstendig næringsdrivende. Arkitekt er en masterutdannelse som er tilgjengelig i 3 byer – Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), NTNU i Trondheim og Bergen arkitektskole (BAS). Du kan ta hele eller deler av utdanningen i utlandet i tillegg til videreutdanning.

Ønsker du å jobbe i privat sektor er det sannsynlig at du vil begynne å jobbe med utforming av hus og bygninger. En vanlig arbeidsoppgave for en arkitekt består i å planlegge, utvikle og tegne nye bygninger. Når man skal utforme et nytt bygg er det mange faktorer som spiller inn, og arkitekter må ta stilling til de mange utfordringene som samfunnet lever i. Klimaendringer, migrasjon og økonomiske svingninger kan påvirke utviklingen av den perfekte bygningen, og selvsagt påvirkes en av lovverket, retningslinjer og andre rammer. Det er viktig at du har evnen til å være kritisk og at du er flink til å finne de gode løsningene.

Arkitekt er en som er flink til å tegne

Arkitekt er et yrke med mange muligheter

For de som ønsker å jobbe i det offentlige, så finnes det også mange muligheter der. Da består ofte jobben av landskapsarkitektur og planlegging av infrastruktur både i byer og tettsteder. I en slik jobb er det viktig å kombinere planlegging av bygninger med utseende og samfunnsplanlegging når nye bygninger skal utvikles. En arkitekt har en begynnerlønn på ca. 450000-550000 kr avhengig av om jobben er i det offentlig, et lite firma eller i et stort firma. Hvis man er sivilarkitekt eller har en mastergrad i arkitektfaget vil det være mange arbeidsmuligheter og man får også muligheten til å bli medlem i yrkets interesseforbund.